Βρείτε ποιά έκδοση των Windows έχετε (32 ή 64μπιτ)


Α..  Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ο Υπολογιστής μου (Computer) και στη συνέχεια επιλέξτε το Ιδιότητες (Properties).


 Β.  Η έκδοση φαίνεται στη συγκεκριμένη οθόνη.