Η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΕΕ (πρώην Next Technologies)

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2003 από μια παρέα προγραμματιστών με σκοπό  να αναπτύξει φτηνό και λειτουργικό λογισμικό για κάθετες αγορές όπως είναι η Φορολογία Εισοδήματος, τα Κοινόχρηστα και τα Προσωπικά Οικονομικά.

Τηρώντας την αρχική μας δέσμευση, σε καμία περίπτωση ακόμα και με πολλαπλούς χρήστες και πολλές χρήσεις, η τιμή αγοράς και χρήσης σε καμία από τις εφαρμογές μας δεν ξεπερνάει  τα 110 ευρώ.

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μια σειρά από εφαρμογές που αφορούν την Φορολογία Εισοδήματος (συμπληρώνοντας το έντυπο Ε1 και υπολογίζοντας τον φόρο που θα κληθείτε να πληρώσετε), την διαχείριση Κοινοχρήστων για πολυκατοικίες (με τον υπολογισμό και την εκτύπωση των κοινοχρήστων αλλά και την οικονομοτεχνική διαχείριση της Πολυκατοικίας) καθώς και ένα νέο προϊόν, το eFN (e FiNance) με το οποίο μπορεί κανείς να διαχειριστεί τα προσωπικά (οικογενειακά) του οικονομικά, το ΦΠΑ, το Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και τελικά να υπολογίσει το φόρο εισοδήματος, όλα αυτά με ένα κλικ.

Για τα περισσότερα από αυτά θα υπάρξει σύντομα και η on-line έκδοση για χρήση (και) από το Διαδίκτυο.


Αποτελέσματα Χρήσης 2012

Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να διαβάσετε τα αποτέσματα χρήσης του 2012 για τη Next Technologies ΑΕ.

Ισολογισμός 31-12-2012


Αποτελέσματα Χρήσης 2013

Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να διαβάσετε τα αποτέσματα χρήσης του 2013 για τη Next Technologies ΑΕ.

Ισολογισμός 31-12-2013


Αποτελέσματα Χρήσης 2014

Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να διαβάσετε τα αποτέσματα χρήσης του 2014 για τη ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΕΕ (πρώην Next Technologies AE).

Ισολογισμός 31-12-2014


Αποτελέσματα Χρήσης 2015

Στο επισυναπτόμενο μπορείτε να διαβάσετε τα αποτέσματα χρήσης του 2015 για τη ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΑΕΤΕΕ (πρώην Next Technologies AE).

Ισολογισμός 31-12-2015